5.2.15

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων ΟΠΑ Δήμου Νέας Προποντίδας

Σύμφωνα με το υπ.αρ.πρωτοκόλλου 744/26-1-2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έγινε έλεγχος νομιμότητας της υπ.αρ.68/2014 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας που...
αναφέρεται στην έγκριση που αναφέρεται στην έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2015 και του Ο.Π.Δ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: