11.12.14

Ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 "Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων" ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της.Παρακαλούνται οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του Δήμου για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: