16.12.14

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας σήμερα

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τρίτη 16/12/2014 και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:


1.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014.
2.14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2014.
3.Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.
4.Εξέταση αίτησης κ. Αμπατζόγλου Μαρίας με την οποία ζητά χρηματική αποζημίωση για την μετεγκατάσταση του ποιμνιοστασίου της.
5.Εξέταση αίτησης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.
6.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
7.Αίτημα στο τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού- Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χαλκιδικής, για δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του υπ’ αριθμ. 476 οικ. του Ο.Τ. 57 του οικισμού Λακκώματος, στο οποίο βρίσκεται το σχολικό κτίριο που στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος.
8.Αίτημα στο Υπουργείο γεωργίας για παραχώρηση τμήματος του υπ’ αριθμ. 574/ (Ο.Τ. 115) κοινόχρηστου οικοπέδου του ανατολικού παραλιακού οικισμού Ν. Ποτίδαιας εμβαδού 500,915τ.μ. για την κατασκευή αντλιοστασίου συλλογής λυμάτων του ανατολικού παραλιακού οικισμού Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας.
9.Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
10.Έγκριση Οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής για την εκτέλεση του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Σημάντρων» (αρ. μελ. 17/2011)
11.Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση εισόδου στο Δ.Δ. Ν. Πλαγίων» (αρ. μελ. 173/2009)
12.Παραχώρηση Δημοσίου Κτήματος Β.Κ.251 στη θέση: “Βράχια” της Δ.Κ.Ν.Μουδανιών.
13.Καθεστώς λειτουργίας καταφυγίου τουριστικών σκαφών Ν. Μουδανιών.
14.Απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης για προμήθεια ειδών τροφίμων για τον Ο.Π.Α. και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
15.Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης.
16.Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ. 3 Ν. 3013/2002)
17.Συγκρότηση επιτροπής Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων- Εθιμοτυπίας- Εορτασμού του Δήμου.
18.Συγκρότηση επιτροπής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
19.Συγκρότηση επιτροπής θεμάτων ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων πολιτών.
20.Ορισμός αμοιβής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ν. Προποντίδας.
21.Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής.
22.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από παράβολο απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.
23.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
24.Διαγραφές δημοτικών τελών Δ.Ε. Καλλικράτειας.
25.Διαγραφές δημοτικών τελών Τ.Κ. Πορταριάς.
26.Διαγραφές δημοτικών τελών Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας.
27.Διαγραφές δημοτικών τελών Τ.Κ. Διονυσίου.
28.Διαγραφή ή μη τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.
29.Αναστολή ισχύος άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς λόγω μη καταβολής ημερήσιου τέλους.
30.Αιτήματα πωλητών λαϊκών αγορών.
31.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 17/2012 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
32.Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ με λειτουργία εντός αυτού επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ» στη Ν. Τρίγλια.
33.Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Πελαγία Ιορδανίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: