16.12.14

Καταργήθηκε η υποχρεωτική εγγραφή στα Επιμελητήρια

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας, όπως ορίζεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Κάθε επιχείρηση μέλος...
μπορεί να καταβάλλει ετήσια συνδρομή στο οικείο επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Στο ίδιο νομοσχέδιο ορίζεται ότι στο πλαίσιο του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων το ΓΕΜΗ θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τα λοιπά εθνικά μητρώα των κρατών μελών, θα λαμβάνει πληροφορίες για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χορηγεί πληροφορίες για εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα και θα απαντά σε ερωτήματα που τίθενται από μεμονωμένους χρήστες στο ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: