5.2.15

Ενημέρωση από το Δήμο Νέας Προποντίδας σε νέους για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus για νέους Επιχειρηματίες

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας θέλοντας να στηρίξει και να βοηθήσει τους νέους που αναζητούν εργασία ή να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, ξεκίνα δράση ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus για νέους Επιχειρηματίες.
Η δράση ξεκινά από σήμερα 5 Φεβρουαρίου καταρχήν στα σχολεία του Δήμου,

ενημερώνοντας τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου και θα συνεχιστεί και στον υπόλοιπο πληθυσμό του Δήμου μας.
Το πρόγραμμα Erasmus για νέους Επιχειρηματίες χρηματοδοτείται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission και η Ελλάδα συμμετέχει σαν ισότιμος εταίρος.
Στα οφέλη του προγράμματος περιλαμβάνεται η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, οι ευκαιρίες δικτύωσης στην Ευρώπη, οι νέες εμπορικές σχέσεις και οι νέες αγορές στο εξωτερικό.


Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: