6.2.15

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Παρασκευή 6/2/2015 και ώρα 2:00 μ.μ.στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2015.
2.1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου, έτους 2015.
3.Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας για το έτος 2015.
4.Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου για το έτος 2015.
5.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «EΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΗΝΗΣ» (αρ. μελ:29/12)
6.Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.
7.Έγκριση παράτασης περαίωσης έργου.
8.Αίτηση παραχώρησης κατά κυριότητα του υπ’ αριθμ. 521 κληροτεμαχίου του αγροκτήματος Ν. Συλλάτων εκτάσεως 5.000τ.μ. για την τακτοποίηση του χώρου των υφιστάμενων κοιμητηρίων.
9.Ορισμός μελών Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Προποντίδας.
10.Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων.
11.Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
12.Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Κρήνης.
13.Διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων στην Τ.Κ. Φλογητών, που έχουν τακτοποιηθεί, σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 και Ν. 4178/2013.
14.Χωροθέτηση νέων θέσεων περιπτέρων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ν. Προποντίδας.
15.Πρόταση για συνομολόγηση δανείων για την εκτέλεση έργων.
16.Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων» της Δ.Ε. Μουδανιών, Δ.Ε. Καλλικράτειας και Δ.Ε. Τρίγλιας.
17.Διαγραφές τελών Δ.Κ. Ν. Μουδανιών.
18.Διαγραφές τελών Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας.
19.Εξέταση αιτήσεων για μείωση τέλους χρήσης πεζοδρομίων και αιγιαλού.
20.Παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: