14.2.15

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ν.Προποντίδας

Σύμφωνα με την παρ.4 άρθρο 10 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Ν. Προποντίδας (αρ. αποφ.19/2011) θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ν. Προποντίδας στις 16/02/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ν. Προποντίδας.
2. Εκλογή Γραμματέα της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ν. Προποντίδας.
3. Ενημέρωση επί των πραγματοποιηθέντων δράσεων και πρωτοβουλιών του Δήμου για την Τουριστική Προβολή.
4. Προτάσεις επί του Ετήσιου Τουριστικού Προγράμματος του Δήμου.Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιορδανίδου Πελαγία

Δεν υπάρχουν σχόλια: