9.2.15

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ν. Προποντίδας σήμερα

Την Δευτέρα 09/02/2015 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων προμηθειών - εργασιών 2014.
2.Ψήφιση πιστώσεων Π.Ο.Ε.
3.Ψήφιση υποχρεωτικών πιστώσεων έτους 2015.
4.Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Ν. Προποντίδας έτους 2015.
5.Ανατροπή αποφάσεων - προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014.
6.Καθορισμός κωδικών εξόδων για τα εντάλματα προπληρωμής.
7.Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πετραλώνων.
8.Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη Δ.Κ. Ν. Τρίγλια.
9.Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου ΚΑΠΗ Διονυσίου.
10.Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού έργων.
11.Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ" (αρ.μελ.5/2015).
12.Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ" (αρ.μελ.6/2015).
13.Έγκριση αντικατάστασης μέλους της διαγωνιζόμενης σύμπραξης DELCO ΕΠΕ - Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΜΑΡΙΚΑ ΡΟΠΚΑ για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: "Τεχνικός σύμβουλος για το έργο "Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας και Τ.Κ. Ν. Πλαγίων Δήμου Ν. Προποντίδας.
14.Παραλαβή της μελέτης "Μετατροπή της πρώην ισόγειας αποθήκης της ΕΑΣΧ σε Πολιτιστικό Κέντρο Δ.Κ. Σημάντρων - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ" (αρ.μελ.49/2013)".
15.Παραλαβή της μελέτης: "Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Πλαγίων" (αρ.μελ.59/2013) (Στατική Μελέτη).
16.Παραλαβή της μελέτης: "¨Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Πλάγιων" (αρ.μελ.59/2013) (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη).
17.Παραλαβή της μελέτης "Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Πλαγίων" (αρ.μελ.59/2013) (Αρχιτεκτονική Μελέτη).
18.Συνέχιση του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την μελέτη: "Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής στις περιοχές βόρειας και ανατολικής επέκτασης του οικισμού Ν. Μουδανιών"
19.Εξέταση της υπ' αριθμ.2498/30-1-2015 αίτησης της εταιρίας ΕΛΠΙΔΑ Α.Ε.
20.Άσκηση έφεσης κατά της υπ' αριθμ.34/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και κατά του Δημητρίου Σερεμέτη.
21.Άσκηση έφεσης κατά της υπ' αριθμ.37/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής και κατά του Γρηγορίου Θεοφανίδη.
22.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,86 kw στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.
23.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ύδρευσης στο Δημοτικό αγροτεμάχιο με αριθμ.877 της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας (περιοχή Βουλγάρα).
24.Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (αρ.μελ.3/15)"
25.Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (αρ.μελ.4/15)"
26.Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ" (αρ.μελ.01/2015).
27.Παραλαβή της "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Τ.Δ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ" (αρ.μελ.269/09).
28.Ψήφιση πιστώσεων συμβασιοποιημένων έργων στο έτος 2014.
29.ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Εμμανουήλ Καρράς
Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: