6.2.15

Προσλήψεις ανακοίνωσε η ΔΕΗ στην Περιφέρεια Μακεδονίας - Δείτε τις θέσεις για την Χαλκιδική

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε...
ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: