18.12.14

Υπογραφή της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες” από τον Δήμο Ν.Προποντίδας

O Δήμος Ν. Προποντίδας στα πλαίσια της εφαρμογής πολιτικών Ισότητας των Φύλων προχώρησε στην υπογραφή της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες” την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Αθήνα. Η υπογραφή της Χάρτας αποτελεί δέσμευση των Δήμων και των... Περιφερειών της Ευρώπης για την βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πόρων στην προώθηση της ισότητας των φύλων προς όφελος όλων των πολιτών.
Ο Δήμαρχος Ν. Προποντίδας στα πλαίσια της συνάντησης με την Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων, κ Βάσω Κόλια συζήτησε θέματα που αφορούν την προώθηση της ισότητας των φύλων σε επίπεδο Δήμων, με έμφαση σε δράσεις και καλές πρακτικές που πρέπει να υιοθετηθούν και στοχεύουν στην παροχή ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες.
O Δήμαρχος
Εμμανουήλ Καρράς

Δεν υπάρχουν σχόλια: