9.12.14

Ο Δημήτρης Τσούφης για τον Προϋπολογισμό 2015 του Δήμου Νέας Προποντίδας

Θέση ευθύνης-υπευθυνότητας-διαφάνειας
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Η εφημερίδα " Θέμα της Χαλκιδικής" σας παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Νέας Προποντίδας για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2015 από τον επικεφαλή της αντιπολίτευσηςΔημήτριο Τσούφη. Σημειωτέων ότι ο κος Τσούφης κατέθεσε τις παρακάτω θέσεις γραπτώς στα πρακτικά και ζήτησε να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέλος τους Προϋπολογισμού...
 Επί των εσόδων
Καταψηφίζουμε τους παρακάτω κωδικούς.
1) 0600032 Υπηρεσία ύδρευσης (αρ.19Β.Δ.24.9/20.10.58)
2) 0600033 Υπηρεσία άρδευσης (αρ.19Β.Δ.24.9/20.10.58)  
3) 0600034 Υπηρεσία αποχέτευσης (αρ.19Β.Δ.24.9/20.10.58)
4) 0600031 Υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού (αρ.25 Ν1828/89)
Μνημονεύετε στο σχέδιο προϋπολογισμού τις παραπάνω διατάξεις του αρ.19 Β.Δ. και 25 του Ν.1828/89, αλλά ούτε κατά διάνοια εφαρμόζετε επί σειρά ετών, καταστρατηγείτε το Νόμο ανταποδοτικότητας και εφαρμόζετε φορολογικό Νόμο (χαράτσια). Όπως πάγιο ύδρευσης 50ευρώ, για ύδρευση 30 ευρώ. Πάγιο για αποχέτευση σύνολο 80 ευρώ και επί αυτού 23% Φ.Π.Α.  80Χ23%=98.40ευρώ.
Το ίδιο εφαρμόζετε και στην άρδευση πάγιο τέλος 40ευρώ έως 4 στρέμματα και 10ευρώ στο επί πλέον στρέμματα, παρότι έχουν υδρόμετρα.
Γνωρίζετε ότι το πάγιο τέλος είναι αυθαίρετο, παράνομο και καταχρηστικό και όμως συνεχίζετε να παρανομείτε (υπάρχει επί αυτού η 16898/19.8.2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, και η  αρ. 11366.08.05/23.03.2010 σχετική πορισματική επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη) που αναφέρουν ότι η επιβολή του παγίου τέλους ύδρευσης είναι αυθαίρετη, δεν βρίσκει έρεισμα στο Νόμο και αντίκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, και ως τούτου θα πρέπει άμεσα να παύσει την επιβολή ο Δήμος, συμμορφούμενος προς το Νόμο και προς την παραπάνω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η περαιτέρω «αθώωση» της διοίκησης της λόγω συγγνωστής νομικής πλάνης δεν είναι πια επιτρεπτή.
Προτείνουμε πριν την έγκριση του προϋπολογισμού να παρθούν σχετικές αποφάσεις, ύδρευσης – αποχέτευσης και άρδευσης, σύμφωνα με το αρ. 19 Β.Δ. 24.9/20.10.1958, περί ανταποδοτικότητας. Δεν είναι νοητό να πληρώνει ο Δημότης  98.40 ευρώ πάγια και Φ.Π.Α. όταν έχει μηδέν κατανάλωση.
Το χειρότερο, δίνετε στον ντόπιο δημότη με 0,10ευρώ το μ3 νερού, δηλαδή 1000κιλά νερό με 0,10ευρώ, ενώ τα 250γραμμάρια εμφιαλωμένου νερού κοστίζει στα καταστήματα 0,20-0,50ευρώ.  Ισχύει η νοοτροπία οι ξένοι να πληρώσουν τα πάγια, και οι ντόπιοι να ωφελούνται δωρεάν νερό, για ύδρευση και άρδευση, αυτό αν δεν είναι ρατσιστικό τι είναι; Ο Δήμος πρέπει να λειτουργεί ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ και είναι αυτονόητο να έχουν ίσα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ όλοι οι πολίτες.  
Δεν είναι μόνο τα πάγια, επί των παρανόμων παγίων εισπράττετε και παράνομο Φ.Π.Α. 23% ενώ είναι επιτρεπτό 13% Φ.Π.Α. υπέρ τρίτων (Υπ. Οικονομικών) είναι εις βάρος των δημοτών.

Καθαριότητα – φωτισμός
Να εφαρμοστούν οι Νόμοι 25/75 και 429/76. Σήμερα η επιβολή του τέλους καθαριότητας, παρότι έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, γίνεται οριζόντια. Ενώ τα μικρά χωριά από Ν. Γωνιά έως Ζωγράφου πληρώνουν το ίδιο τέλος, όπως τα αστικά κέντρα Ν. Μουδανιών – Ν. Τρίγλιας, Ν. Καλλικράτειας. Ο Νόμος 429/76 προβλέπει 7 συντελεστές φορολογίας.

Κωδικός 0600321 ( Σελίδα 7 εσόδων)
Μια ενημέρωση γιατί τα εισπρακτέα υπόλοιπα του ποσού περίπου 8 εκατομμυρίων είναι μεγάλο.

Κωδικός 060041  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου 2.900.000,00ευρώ, τι ποσού από αυτά είναι για το Φ.Π.Α.

ΕΞΟΔΑ
1) ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την κάλυψη ελλείμματος προϋπολογισμού της κοινωφελούς επιχείρησης. Κωδικός 02006736-0014 ποσού 450.000 ευρώ (σελ 4 από 27)
2) ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ δαπάνες, που αφορούν τον ενιαίο Δήμο, ιδίου αντικειμένου, και στις δημοπρασίες γίνεται κατά Δ.Ε. χωριστά Μουδανιών – Τρίγλιας – Καλλικράτειας, όπως συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  Κωδικός 02.10.62.64 ( σελ 5 από 27).
3) ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τον κωδικό 02.20.64 καύσιμα – λιπαντικά, όχι ως προς το ποσό αλλά του τρόπου κατάτμησης σε 3 Δημοτικές Ενότητες και σε χωριστούς διαγωνισμούς κατά ενότητα ( σελ 13 από 27).
4) ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ το κωδικό 02.20.6661 υλικά συντήρησης και επισκευή κτιρίωνόχι ως προς τα ποσά, αλλά τον τρόπο κατάτμησης σε 3 Δημοτικές Ενότητες (σελ 13 από 27)
5) ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τον Κωδικό 02.206264 συντήρηση και επισκευή αγαθών Διαρκούς χρήσης όχι ως προς τα ποσά αλλά τον τρόπο κατάτμησης σε 3 Δημοτικές Ενότητες και σε τρεις διαγωνισμούς. (σελ12 από 27)
Για το κωδικό 028085 προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 7.176.839,00ευρώ.
Ψηφίζουμε τις υποχρεωτικές δαπάνες υπέρ Δημοσίου και ασφαλιστικών Ταμείων.
Ψηφίζουμε τις δαπάνες για  μισθοδοσία μονίμου προσωπικού και νομίμων εργαζομένων και τις λοιπές δαπάνες, όπου δεν γίνεται σκόπιμη κατάτμηση και έργα όπου γίνεται ανάθεση με δημοπρασία.
Το παρόν έγγραφο 2 σελίδων, να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του προϋπολογισμού 2015.


Με τιμή

Τσούφης Δημήτρης

Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Ν. Προποντίδας

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: