12.12.14

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Ν.Προποντίδας 2015

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Δήμου Ν. Προποντίδας 2015, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 472/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: