10.12.14

Δήμος Ν. Προποντίδας Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ (2014-2020) για επιχειρήσεις

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι δύο νέα προγράμματα αναμένεται να ανακοινωθούν και επίσημα τις επόμενες μέρες από το νέο ΕΣΠΑ (2014-2020).
Αναλυτικότερα το πρώτο πρόγραμμα αφορά “Νέα Επιχειρηματικότητα” με έως και 100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας επιχείρησης και για επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πρόσφατα.
Επιλέξιμοι κλάδοι επιχειρήσεων είναι οι εξής:
1.Μεταποιητικές και παραγωγικές επιχειρήσεις
2.Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου
3.Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
4.Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
5.Τουριστικές επιχειρήσεις
Το δεύτερο είναι πρόγραμμα επιδότησης “Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα” με 50% επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις, με επιλέξιμους κλάδους επιχειρήσεων τους παρακάτω:
1.Αγροδιατροφικός τομέας
2.Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics)
3.Περιβαλλοντική Βιομηχανία
4.Υγεία συνολικά
5.Παραγωγή - Εξοικονόμηση Ενέργειας
6.Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
7.Υλικά – Κατασκευές
8.Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού
Η επίσημη προκήρυξη αναμένεται τις επόμενες ημέρες και ενδεχομένως να τροποποιήσει ελαφρώς κάποια από τα προαναφερθέντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: