3.11.14

Αυτοί οι 44 προσλαμβάνονται στον Δήμο Ν.Προποντίδας για...2 μήνες!

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής για το έτος 2014 Δείτε όλα τα ονόματα....

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ εΠροσλαμβάνουμε τους παρακάτω αναφερομένους κατά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ως υπαλλήλους του
Δήμου Νέας Προποντίδας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής:
- Εργάτες/-τριες καθαριότητας κατηγορίας ΥΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι από
31-10-2014 έως και 30-12-2014.

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΔΑΜΠΑ ΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
2 ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΑΣΛΑΜΑΖΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
4 ΓΚΕΖΙΜΠΕΙΚΙΔΗΣ ΝΤΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5 ΔΑΒΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΖΙΝΤΙΡΙΔΗΣ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΖΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9 ΖΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΙΝΤΖΕΚΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΚΑΒΟΥΝΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
12 ΚΑΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
16 ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΠΟΥΛΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
17 ΛΑΠΙΑΣΒΙΛΙ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΝΓΚΙΖ
18 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
19 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
20 ΝΑΖΛΟΥΧΑΝΙΔΗΣ ΜΠΟΡΙΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
21 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22 ΠΑΠΑΓΙΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
25 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
26 ΣΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
27 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
28 ΣΑΡΦΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΒΑΝ
30 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
31 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΣΥΝΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33 ΤΑΜΠΟΥΡΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
35 ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
36 ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
37 ΧΑΛΚΙΔΟΥ ΑΡΓΚΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
38 ΧΑΜΠΟΥΝΤΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Οδηγοί απορριμματοφόρων αυτοκινήτων κατηγορίας ΔΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών,
ήτοι από 31-10-2014 έως και 30-12-2014.
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΓΙΑΛΟΓΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
2 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
3 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΛΟΝΔΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
5 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Η δαπάνη για την μισθοδοσία όλων των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τους :
Κ.Α. 02.20.6041, ακαθάριστες αποδοχές: ποσό 90.000,00 ευρώ, και
Κ.Α. 02.20.6054, αντίστοιχες εισφορές Δήμου, ποσό 30.000,00 ευρώ, του προϋπολογισμού εξόδων του
Δήμου μας οικονομικού έτος 2014.
Ο Δήμαρχος
Καρράς Εμμανουήλ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A5%CE%A81%CE%A9%CE%9A%
CE%A4-264

Δεν υπάρχουν σχόλια: