9.12.13

Πρόσληψη εβδομήντα πέντε (75) ατόμων στον Δήμο Ν.Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά και συγκεκριμένα όπως αναφέρονται στις παρακάτω ανακοινώσεις, ανά υπηρεσία,έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα...Δεν υπάρχουν σχόλια: