5.1.15

Παράταση πληρωμής τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Μουδανιών

Με την υπ' αριθ. 590/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας και μετά από εισήγηση του Δημάρχου δόθηκε παράταση για την πληρωμή των τελών... 
ύδρευσης-άρδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Μουδανιών έως και την 31-01-2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: