30.10.14

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Προποντίδας σήμερα

Την Πέμπτη 30/10/2014 και ώρα 2:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στα Ν. Μουδανιά. Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι... α) στις 3/11/2014 λήγει η προθεσμία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ε.Ο.Χ. 2009-2014 και σήμερα 29/10/2014 ολοκληρώθηκε η σύνταξη της σχετικής μελέτης, 
β) σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, μέχρι τέλος Οκτωβρίου πρέπει να οριστεί ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, του τρέχοντος έτους.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια του Δήμου Ν. Προποντίδας».
2. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια του Δήμου Ν. Προποντίδας» στον χρηματοδοτικό μηχανισμό Ε.Ο.Χ. 2009-2014 στην κατηγορία 1.
3. Ορισμός ορκωτού λογιστή για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, έτους 2014.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Πελαγία Ιορδανίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: