29.10.14

Επιτροπή Διαβούλευσης στον Δήμο Νέας Προποντίδας

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας καλεί εκπροσώπους φορέων, συλλόγων και οργανώσεων του Δήμου (αναγνωρισμένους από το Πρωτοδικείο), να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 και του Κανονισμού Λειτουργίας της....

Επιτροπής, που εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 120/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν.Προποντίδας.
Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας και χρόνου δραστηριότητας, το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προτεινόμενου εκπροσώπου τους, καθώς και το όνομα του αναπληρωματικού.
Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 στο Δήμο Νέας Προποντίδας, Τμήμα υποστήριξης πολιτικών οργάνων του Δήμου, στα Νέα Μουδανιά ( στοιχεία επικοινωνίας: τηλ 23733 50 241, 23733 50 207, Fax: 23730 65792, e-mail: stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, αποτελείται από σαράντα εννέα (49) μέλη εκ των οποίων τα τρία τέταρτα ( ¾) είναι εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ένα τέταρτο ( ¼ ) δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους.
Όσοι από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Νέας Προποντίδας δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης που θα ακολουθήσει.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας 30.10.2014.
Στην αίτηση, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία, θα πρέπει να αναφέρονται και στοιχεία επικοινωνίας ( υποχρεωτικά τηλέφωνο, διεύθυνση και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: