18.9.14

Θα σπάσουν τα τηλέφωνα: Εισπρακτικές αναλαμβάνουν τις οφειλές στη ΔΕΗ!

Η ΔΕΗ βλέποντας το «βουνό» των ληξιπρόθεσμων χρεών να αγγίζει πλέον το 1,5 δισ. ευρώ, απευθύνει πρόσκληση μέσω διαγωνισμού ...

σε δικηγορικά γραφεία με εμπειρία την εξωδικαστική και δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων για να αναλάβουν τις υποθέσεις είσπραξης οφειλών.

Το νομικά γραφεία αρχικά θα χειρισθούν τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της ΔΕΗ μόνο στην Περιφέρεια Αττικής, που υπολογίζονται σε περίπου 10.000, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν και σε όλες τις περιφέρειες.

Όπως προβλέπει ο διαγωνισμός, η διαδικασία θα γίνεται ως εξής:

• Τα νομικά γραφεία θα εντοπίζουν τον οφειλέτη (ο οποίος πιθανόν να έχει αλλάξει διεύθυνση) και θα επικοινωνούν μαζί του με στόχο την επίτευξη εξωδικαστικής διευθέτησης και τη ρύθμιση του ποσού σε δόσεις.

• Αν η διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών γίνει δικαστικά, τα νομικά γραφεία θα έχουν το δικαίωμα να ψάξουν αν οι οφειλέτες έχουν περιουσιακά στοιχεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: