18.9.14

Αυτό είναι καλό νέο: Στο άρθρο 99 και τα νοικοκυριά!

Προστασία από τους πιστωτές τους θα εξασφαλίζουν τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά σύμφωνα με νομοθετική διάταξη η οποία σχεδιάζεται και θα είναι ανάλογη του άρθρου 99 που...
ισχύει τώρα για επιχειρήσεις.
Τα νοικοκυριά θα μπορούν να επιτυγχάνουν διακανονισμούς που θα περιλαμβάνουν κούρεμα χρεών προς τράπεζες - ιδιώτες και το Δημόσιο, περίοδο χάριτος και ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής.
Τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών - σε συνεννόηση με τις τράπεζες - ετοιμάζουν ένα σχέδιο ρυθμίσεων, οι οποίες θα ενσωματωθούν στον υπό αναμόρφωση Πτωχευτικό Κώδικα.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί λύση στο πρόβλημα δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών που αδυνατούν αντικειμενικά ή δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από δάνεια και λοιπές οφειλές.
Βασική προϋπόθεση θα είναι η αποδεδειγμένη αδυναμία τους να αποπληρώσουν τις οφειλές και η ανάληψη υποχρέωσης να εξοφλήσουν μελλοντικά το υπόλοιπο που θα απομείνει μετά το «κούρεμα» και το διακανονισμό.
Οπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας, ο σχεδιασμός βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, καθώς απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία και μελέτη για την υιοθέτηση αποτελεσματικών ρυθμίσεων, που θα διευκολύνουν την επίλυση προβλημάτων,χωρίς να δίνεται η δυνατότητα να επωφεληθούν κατά σύστημα «μπαταξήδες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: